Giới thiệu dự án

Construction Case

Case/Giới thiệu công trình thực tế

Case: Meiji Co., Ltd.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 9/2018

Case: YKVN

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:430 m2
Hoàn công:Tháng 6/2020

Case: PINETREE SECURITIES CORPORATION

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:420 m2
Hoàn công:Tháng 9/2019

Case: LIFETIME TECHNOLOGIES CO., LTD

Nội dung:Cải tạo văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:645 m2
Hoàn công:Tháng 5/2019

Case: COMINIX VIETNAM CO., LTD.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:240 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020

Case: ISCAPE VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:240 m2
Hoàn công:Tháng 6/2019

ITVIEC JOINT STOCK COMPANY - 9F

Nội dung:Sửa chữa Văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:170 m2
Hoàn công:Tháng 11/2019

ITVIEC JOINT STOCK COMPANY - 2F

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:110 m2
Hoàn công:Tháng 10/2019

Case: S.H.I Plastics Machinery (Vietnam) Ltd.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:250 m2
Hoàn công:Tháng 6/2019

Case: MARUBENI VIETNAM CO., LTD HANOI BRANCH

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:770 m2
Hoàn công:Tháng 8/2019

Case: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd - Ha Noi Rep. Office

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:260 m2
Hoàn công:Tháng 2/2017

Case: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd -HCMC Rep. Office

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:85 m2
Hoàn công:Tháng 2/2018

Case: FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:400 m2
Hoàn công:Tháng 4/2018

Case: KURITA-GK VIETNAM

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:50 m2
Hoàn công:Tháng 12/2018

Case: SANYO TRADING(VIET NAM)

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:175 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018

Case: Seaps Vietnam

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018

Case: Sun* @Handico

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 12/2017

Case: EVOLABLE ASIA

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:1000 m2
Hoàn công:Tháng 8/2018

Case: Office FA

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 6/2018

Case: VIETNAM KANDENKO

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:307 m2
Hoàn công:Tháng 12/2018

Case: Frontier Consulting Vietnam

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:300 m2
Hoàn công:Tháng 1/2018

Case: SEKISHO VIETNAM

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 9/2017

Case: REERACOEN VIETNAM

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:90 m2
Hoàn công:Tháng 12/2017

Case: Aeon Fantasy Vietnam

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:70 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018

Case: Ushio Asia Pacific Vietnam

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:80m2
Hoàn công:Tháng 9/2018

Case: G.A. CONSULTANTS VIETNAM

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:150m2
Hoàn công:Tháng 7/2018

Case: Daisan Vietnam Engineering

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120m2
Hoàn công:Tháng 9/2018

Case: MicroAd Vietnam Joint Stock Company

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:400m2
Hoàn công:Tháng 12/2018

Case: IRIS OHYAMA VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100m2
Hoàn công:Tháng 11/2018

Case: ABeam Consulting (Vietnam)

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:200m2
Hoàn công:Tháng 3/2018

Case: PASONA TECH VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:90m2
Hoàn công:Tháng 11/2017

Case: CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:550m2
Hoàn công:Tháng 4/2019

Case: JAC RECRUITMENT VIETNAM

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:100m2
Hoàn công:Tháng 11/2018

TUV RHEINLAND VIETNAM CO., LTD

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

to-top