Giới thiệu dự án

Construction Case

Case/Giới thiệu công trình thực tế

CITY ASCOM VIETNAM CO., LTD.

Dịch vụ :

Nội dung: Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:280 m2
Hoàn công:Tháng 6/2021
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Relia Vietnam Joint Stock Company

Dịch vụ : オフィス改装オフィス新設Tin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Hoàn công:Tháng 12/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

AEON Fantasy Vietnam Co.,Ltd.

Dịch vụ : オフィス改装オフィス新設Chuyển văn phòngTin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:33 m2
Hoàn công:Tháng 4/2021
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

CM Engineering Vietnam Company Limited

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス新設Chuyển văn phòngTin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:162 m2
Hoàn công:Tháng 3/2021
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Ishida Vietnam Co., Ltd.

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス改装オフィス新設Chuyển văn phòngTin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:750 m2
Hoàn công:Tháng 2/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

RAKUS Vietnam Co.,Ltd.

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス改装Tin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Thay đổi thảm sàn【Tile carpet floor remodeling】
Quy mô:284 m2
Hoàn công:Tháng 12/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

JAPAN SECURITIES INCORPORATED

Dịch vụ : Chuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung: Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:460 m2
Hoàn công:Tháng 3/2021
Chi nhánh thi công: Hà Nội

ARTRON VIETNAM CO.,LTD.

Dịch vụ : オフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung: Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:180 m2
Hoàn công:Tháng 2/2021
Chi nhánh thi công: Hà Nội

NIPPON STEEL SPIRAL PIPE VIETNAM CO.,LTD

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス改装Tin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:110 m2
Hoàn công:Tháng 12/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

The Hokkoku Bank, Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス新設Tin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:130 m2
Hoàn công:Tháng 10/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

The Gunma Bank, Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス新設Tin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:53 m2
Hoàn công:Tháng 9/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

NOMURA REAL ESTATE VIETNAM CO., LTD

Dịch vụ : オフィス改装オフィス新設Tin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:130 m2
Hoàn công:Tháng 10/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

MORINAGA MILK VIETNAM CO., LTD.

Dịch vụ : オフィス新設Tin tức mớiGiới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:202 m2
Hoàn công:Tháng 3/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

WASEDA ACADEMY (Binh Thanh District)

Dịch vụ : オフィス新設Tin tức mới

Nội dung:Cơ sở dạy học mới 【New School】
Quy mô:102 m2
Hoàn công:Tháng 12/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

WASEDA ACADEMY (District 7)

Dịch vụ : オフィス新設Tin tức mới

Nội dung:Cơ sở dạy học mới 【New School】
Quy mô:182 m2
Hoàn công:Tháng 6/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

SB PEARL FASHION

Dịch vụ : オフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Showroom mới【New Showroom】
Quy mô:71 m2
Hoàn công:2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

OKB Consulting Vietnam Co., Ltd. Ho Chi Minh City Branch

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス改装オフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:93 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Vietnam International Arbitration Center

Dịch vụ : Nội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:300 m2
Hoàn công:Tháng 10/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

KOEI TECMO SOFTWARE VIETNAM CO., LTD.

Dịch vụ : Nội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:1500 m2
Hoàn công:Tháng 6/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

MHI and Primetals Technologies Joint Office

Dịch vụ : Nội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:130 m2
Hoàn công:Tháng 4/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

NIPPON KAIJI KENTEI (VIETNAM) LIMITED.

Dịch vụ : Nội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:173 m2
Hoàn công:Tháng 8/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

TOYOTA HIROSHIMA VINH PHUC -HT COMPANY LIMITED

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa showroom【Showroom Remodeling】
Quy mô:360 m2
Hoàn công:Tháng 2/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

KEWPIE VIETNAM CO., LTD

Dịch vụ : Công tác PM/CMオフィス改装Chuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:300 m2
Hoàn công:Tháng 8/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

NIINUMA VIETNAM CO., LTD.

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Cải tạo Showroom【Showroom Renovation】
Quy mô:56 m2
Hoàn công:Tháng 7/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

AEONMALL VIETNAM Co., Ltd.

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:550 m2
Hoàn công:Tháng 8/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

ROBOTCOM AND FA.COM VIETNAM CO., LTD

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Mở rộng văn phòng【Office Expansion】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

TSUKISHIMA SOKO CO.,LTD.

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:103 m2
Hoàn công:Tháng 3/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Sangetsu Goodrich Vietnam Co., Ltd.

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 1/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

enish,Inc

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:123 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

MARKET ENTERPRISE VIETNAM CO., LTD.

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:310 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

KOBO ASIA CO., LTD.

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:250 m2
Hoàn công:Tháng 6/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Panasonic Factory (Office)

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:600 m2
Hoàn công:Tháng 7/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Panasonic Factory (Canteen)

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa nhà ăn【Canteen Remodeling】
Quy mô:-- m2
Hoàn công:Tháng 4/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

PANASONIC VIETNAM CO., LTD. (Charmvit Office)

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:180 m2
Hoàn công:Tháng 7/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Meiji Co., Ltd.

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス新設Chuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 9/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

YKVN

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:430 m2
Hoàn công:Tháng 6/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:420 m2
Hoàn công:Tháng 9/2019
Chi nhánh thi công: Hà Nội

LIFETIME TECHNOLOGIES CO., LTD

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Cải tạo văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:645 m2
Hoàn công:Tháng 5/2019
Chi nhánh thi công: Hà Nội

COMINIX VIETNAM CO., LTD.

Dịch vụ : Công tác PM/CMChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:240 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

ISCAPE VIETNAM CO., LTD

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:240 m2
Hoàn công:Tháng 6/2019
Chi nhánh thi công: Hà Nội

ITVIEC JOINT STOCK COMPANY - 9F

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa Văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:170 m2
Hoàn công:Tháng 11/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

ITVIEC JOINT STOCK COMPANY - 2F

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:110 m2
Hoàn công:Tháng 10/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

S.H.I Plastics Machinery (Vietnam) Ltd.

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:250 m2
Hoàn công:Tháng 6/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

MARUBENI VIETNAM CO., LTD HANOI BRANCH

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:770 m2
Hoàn công:Tháng 8/2019
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd - Ha Noi Rep. Office

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:260 m2
Hoàn công:Tháng 2/2017
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd -HCMC Rep. Office

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:85 m2
Hoàn công:Tháng 2/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:400 m2
Hoàn công:Tháng 4/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

KURITA-GK VIETNAM

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:50 m2
Hoàn công:Tháng 12/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội
Chi nhánh thi công: Hà Nội

SANYO TRADING(VIET NAM)

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:175 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Seaps Vietnam

Dịch vụ : Giải pháp ITCông tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Sun* @Handico

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 12/2017
Chi nhánh thi công: Hà Nội

EVOLABLE ASIA

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:1000 m2
Hoàn công:Tháng 8/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Office FA

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 6/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

VIETNAM KANDENKO

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:307 m2
Hoàn công:Tháng 12/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Frontier Consulting Vietnam

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:300 m2
Hoàn công:Tháng 1/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

SEKISHO VIETNAM

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 9/2017
Chi nhánh thi công: Hà Nội

REERACOEN VIETNAM

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:90 m2
Hoàn công:Tháng 12/2017
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Aeon Fantasy Vietnam

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:70 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Ushio Asia Pacific Vietnam

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:80m2
Hoàn công:Tháng 9/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

G.A. CONSULTANTS VIETNAM

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:150m2
Hoàn công:Tháng 7/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Daisan Vietnam Engineering

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120m2
Hoàn công:Tháng 9/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

MicroAd Vietnam Joint Stock Company

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:400m2
Hoàn công:Tháng 12/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

IRIS OHYAMA VIETNAM CO., LTD

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100m2
Hoàn công:Tháng 11/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

ABeam Consulting (Vietnam)

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:200m2
Hoàn công:Tháng 3/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

PASONA TECH VIETNAM CO., LTD

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス新設Giới thiệu dự án

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:90m2
Hoàn công:Tháng 11/2017
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.

Dịch vụ : Công tác PM/CMNội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:550m2
Hoàn công:Tháng 4/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

JAC RECRUITMENT VIETNAM

Dịch vụ : Nội thất văn phòngオフィス改装Giới thiệu dự án

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:100m2
Hoàn công:Tháng 11/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

TUV RHEINLAND VIETNAM CO., LTD

Dịch vụ : Công tác PM/CMChuyển văn phòngGiới thiệu dự án

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
Chi nhánh thi công: Hà Nội

to-top