Giới thiệu dự án

Construction Example

MHI and Primetals Technologies Joint Office

Công ty: 【Tên văn phòng】MHI and Primetals Technologies Joint Office
Giới Thiệu: Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Thiết kế văn phòng【Office Design】
Giao hàng nội thất【Furniture Delivery】
Số Lượng: 130m2   Thời Gian: Tháng 4/2020
Lĩnh Vực:

■Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI)

Lĩnh vực kinh doanh: Thúc đẩy cải thiện sự hiện diện của nhóm thông qua các hoạt động nghiên cứu và xúc tiến thị trường (cơ sở hạ tầng xã hội, v.v.) tại Việt Nam.

Promote the improvement of group presence through market research and promotion activities (social infrastructure, etc.) in Vietnam


■Primetals Technologies APAC Region

Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển nhà máy thép, thiết kế, mua sắm, sản xuất, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Cung cấp tất cả các thiết bị, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp từ xử lý nguyên liệu thô đến quy trình sản xuất cuối cùng cho các khách hàng sản xuất thép và kim loại màu trong khu vực APAC.

Steel plant development, design, procurement, manufacturing, sales, and after-sales service. We provide all equipment, products, services, and solutions from raw material processing to the final manufacturing process for steel and non-ferrous metal manufacturing customers in the APAC region.


  URL: https://www.mhi.com/
https://www.primetals.com/jp/

関連事例

CM Engineering Vietnam Company Limited

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:162 m2
Hoàn công:Tháng 3/2021
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Ishida Vietnam Co., Ltd.

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:750 m2
Hoàn công:Tháng 2/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

RAKUS Vietnam Co.,Ltd.

Nội dung:Thay đổi thảm sàn【Tile carpet floor remodeling】
Quy mô:284 m2
Hoàn công:Tháng 12/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

JAPAN SECURITIES INCORPORATED

Nội dung: Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:460 m2
Hoàn công:Tháng 3/2021
Chi nhánh thi công: Hà Nội

ARTRON VIETNAM CO.,LTD.

Nội dung: Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:180 m2
Hoàn công:Tháng 2/2021
Chi nhánh thi công: Hà Nội

NIPPON STEEL SPIRAL PIPE VIETNAM CO.,LTD

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:110 m2
Hoàn công:Tháng 12/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

The Hokkoku Bank, Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:130 m2
Hoàn công:Tháng 10/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

The Gunma Bank, Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:53 m2
Hoàn công:Tháng 9/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

NOMURA REAL ESTATE VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:130 m2
Hoàn công:Tháng 10/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

MORINAGA MILK VIETNAM CO., LTD.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:202 m2
Hoàn công:Tháng 3/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

SB PEARL FASHION

Nội dung:Showroom mới【New Showroom】
Quy mô:71 m2
Hoàn công:2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

OKB Consulting Vietnam Co., Ltd. Ho Chi Minh City Branch

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:93 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Vietnam International Arbitration Center

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:300 m2
Hoàn công:Tháng 10/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

KOEI TECMO SOFTWARE VIETNAM CO., LTD.

Nội dung:Di chuyển văn phòng 【Office Relocation】
Quy mô:1500 m2
Hoàn công:Tháng 6/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

NIPPON KAIJI KENTEI (VIETNAM) LIMITED.

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:173 m2
Hoàn công:Tháng 8/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

TOYOTA HIROSHIMA VINH PHUC -HT COMPANY LIMITED

Nội dung:Sửa chữa showroom【Showroom Remodeling】
Quy mô:360 m2
Hoàn công:Tháng 2/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

KEWPIE VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:300 m2
Hoàn công:Tháng 8/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

NIINUMA VIETNAM CO., LTD.

Nội dung:Cải tạo Showroom【Showroom Renovation】
Quy mô:56 m2
Hoàn công:Tháng 7/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

AEONMALL VIETNAM Co., Ltd.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:550 m2
Hoàn công:Tháng 8/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

ROBOTCOM AND FA.COM VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Mở rộng văn phòng【Office Expansion】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

TSUKISHIMA SOKO CO.,LTD.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:103 m2
Hoàn công:Tháng 3/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Sangetsu Goodrich Vietnam Co., Ltd.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 1/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

enish,Inc

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:123 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

MARKET ENTERPRISE VIETNAM CO., LTD.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:310 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

KOBO ASIA CO., LTD.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:250 m2
Hoàn công:Tháng 6/2020
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Panasonic Factory (Office)

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:600 m2
Hoàn công:Tháng 7/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Panasonic Factory (Canteen)

Nội dung:Sửa chữa nhà ăn【Canteen Remodeling】
Quy mô:-- m2
Hoàn công:Tháng 4/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

PANASONIC VIETNAM CO., LTD. (Charmvit Office)

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:180 m2
Hoàn công:Tháng 7/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Meiji Co., Ltd.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 9/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

YKVN

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:430 m2
Hoàn công:Tháng 6/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:420 m2
Hoàn công:Tháng 9/2019
Chi nhánh thi công: Hà Nội

LIFETIME TECHNOLOGIES CO., LTD

Nội dung:Cải tạo văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:645 m2
Hoàn công:Tháng 5/2019
Chi nhánh thi công: Hà Nội

COMINIX VIETNAM CO., LTD.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:240 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020
Chi nhánh thi công: Hà Nội

ISCAPE VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:240 m2
Hoàn công:Tháng 6/2019
Chi nhánh thi công: Hà Nội

ITVIEC JOINT STOCK COMPANY – 9F

Nội dung:Sửa chữa Văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:170 m2
Hoàn công:Tháng 11/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

ITVIEC JOINT STOCK COMPANY – 2F

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:110 m2
Hoàn công:Tháng 10/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

S.H.I Plastics Machinery (Vietnam) Ltd.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:250 m2
Hoàn công:Tháng 6/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

MARUBENI VIETNAM CO., LTD HANOI BRANCH

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:770 m2
Hoàn công:Tháng 8/2019
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd – Ha Noi Rep. Office

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:260 m2
Hoàn công:Tháng 2/2017
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd -HCMC Rep. Office

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:85 m2
Hoàn công:Tháng 2/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:400 m2
Hoàn công:Tháng 4/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

KURITA-GK VIETNAM

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:50 m2
Hoàn công:Tháng 12/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội
Chi nhánh thi công: Hà Nội

SANYO TRADING(VIET NAM)

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:175 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Seaps Vietnam

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Sun* @Handico

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 12/2017
Chi nhánh thi công: Hà Nội

EVOLABLE ASIA

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:1000 m2
Hoàn công:Tháng 8/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Office FA

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 6/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

VIETNAM KANDENKO

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:307 m2
Hoàn công:Tháng 12/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Frontier Consulting Vietnam

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:300 m2
Hoàn công:Tháng 1/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

SEKISHO VIETNAM

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 9/2017
Chi nhánh thi công: Hà Nội

REERACOEN VIETNAM

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:90 m2
Hoàn công:Tháng 12/2017
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Aeon Fantasy Vietnam

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:70 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Ushio Asia Pacific Vietnam

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:80m2
Hoàn công:Tháng 9/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

G.A. CONSULTANTS VIETNAM

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:150m2
Hoàn công:Tháng 7/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Daisan Vietnam Engineering

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120m2
Hoàn công:Tháng 9/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

MicroAd Vietnam Joint Stock Company

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:400m2
Hoàn công:Tháng 12/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

IRIS OHYAMA VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100m2
Hoàn công:Tháng 11/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

ABeam Consulting (Vietnam)

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:200m2
Hoàn công:Tháng 3/2018
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

PASONA TECH VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:90m2
Hoàn công:Tháng 11/2017
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:550m2
Hoàn công:Tháng 4/2019
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

JAC RECRUITMENT VIETNAM

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:100m2
Hoàn công:Tháng 11/2018
Chi nhánh thi công: Hà Nội

TUV RHEINLAND VIETNAM CO., LTD

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
Chi nhánh thi công: Hà Nội

Contact / お問い合わせはこちらから

Service

/ ご依頼を受けたサービス

原状回復

1000件以上の豊富な実績をもとに、「オフィスの原状回復工事」に特化したサービスをご提案しております。
to-top