Giới thiệu dự án

Construction Example

Case: MARUBENI VIETNAM CO., LTD HANOI BRANCH

Công ty: MARUBENI VIETNAM CO., LTD HANOI BRANCH
Giới Thiệu: Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Thiết kế văn phòng【Office Design】
Giao hàng nội thất【Furniture Delivery】
Số Lượng: 770 m2   Thời Gian: Tháng 8/2019
Lĩnh Vực: Xuất nhập khẩu, giao dịch trong nước; Dịch vụ; Đầu tư trong và ngoài nước; phát triển tài nguyên (phong cách sống, bất động sản, lâm nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp, hóa học, điện lực, năng lượng, kim loại, nhà máy, sân bay, tàu thuyền, tài chính, cho thuê tài sản, máy móc xây dựng, ô tô, máy móc công nghiệp...)
Import / export and domestic transactions, various service operations, domestic and foreign business investment, resource development, etc. (lifestyle, real estate, forest products, food, agribusiness, chemicals, power, energy, metal, plant, aviation, ship, finance, leasing business, Construction machinery, automobiles, industrial machinery, etc.)
  URL: https://www.marubeni.com/en/

関連事例

Case: NIINUMA VIETNAM CO., LTD.

Nội dung:Cải tạo Showroom【Showroom Renovation】
Quy mô:56 m2
Hoàn công:Tháng 7/2020

Case: AEONMALL VIETNAM Co., Ltd.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:550 m2
Hoàn công:Tháng 8/2020

Case: ROBOTCOM AND FA.COM VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Mở rộng văn phòng【Office Expansion】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020

Case: TSUKISHIMA SOKO CO.,LTD.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:103 m2
Hoàn công:Tháng 3/2020

Case: Sangetsu Goodrich Vietnam Co., Ltd.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 1/2020

Case: enish,Inc

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:123 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020

Case: MARKET ENTERPRISE VIETNAM CO., LTD.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:310 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020

Case: KOBO ASIA CO., LTD.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:250 m2
Hoàn công:Tháng 6/2020

Case: Panasonic Factory (Office)

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:600 m2
Hoàn công:Tháng 7/2020

Case: Panasonic Factory (Canteen)

Nội dung:Sửa chữa nhà ăn【Canteen Remodeling】
Quy mô:-- m2
Hoàn công:Tháng 4/2020

Case: PANASONIC VIETNAM CO., LTD. (Charmvit Office)

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:180 m2
Hoàn công:Tháng 7/2020

Case: Meiji Co., Ltd.

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 9/2018

Case: YKVN

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:430 m2
Hoàn công:Tháng 6/2020

Case: PINETREE SECURITIES CORPORATION

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:420 m2
Hoàn công:Tháng 9/2019

Case: LIFETIME TECHNOLOGIES CO., LTD

Nội dung:Cải tạo văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:645 m2
Hoàn công:Tháng 5/2019

Case: COMINIX VIETNAM CO., LTD.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:240 m2
Hoàn công:Tháng 5/2020

Case: ISCAPE VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:240 m2
Hoàn công:Tháng 6/2019

ITVIEC JOINT STOCK COMPANY – 9F

Nội dung:Sửa chữa Văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:170 m2
Hoàn công:Tháng 11/2019

ITVIEC JOINT STOCK COMPANY – 2F

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:110 m2
Hoàn công:Tháng 10/2019

Case: S.H.I Plastics Machinery (Vietnam) Ltd.

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:250 m2
Hoàn công:Tháng 6/2019

Case: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd – Ha Noi Rep. Office

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:260 m2
Hoàn công:Tháng 2/2017

Case: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd -HCMC Rep. Office

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:85 m2
Hoàn công:Tháng 2/2018

Case: FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:400 m2
Hoàn công:Tháng 4/2018

Case: KURITA-GK VIETNAM

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:50 m2
Hoàn công:Tháng 12/2018

Case: SANYO TRADING(VIET NAM)

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:175 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018

Case: Seaps Vietnam

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018

Case: Sun* @Handico

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:100 m2
Hoàn công:Tháng 12/2017

Case: EVOLABLE ASIA

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:1000 m2
Hoàn công:Tháng 8/2018

Case: Office FA

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 6/2018

Case: VIETNAM KANDENKO

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:307 m2
Hoàn công:Tháng 12/2018

Case: Frontier Consulting Vietnam

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:300 m2
Hoàn công:Tháng 1/2018

Case: SEKISHO VIETNAM

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120 m2
Hoàn công:Tháng 9/2017

Case: REERACOEN VIETNAM

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:90 m2
Hoàn công:Tháng 12/2017

Case: Aeon Fantasy Vietnam

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:70 m2
Hoàn công:Tháng 7/2018

Case: Ushio Asia Pacific Vietnam

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:80m2
Hoàn công:Tháng 9/2018

Case: G.A. CONSULTANTS VIETNAM

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:150m2
Hoàn công:Tháng 7/2018

Case: Daisan Vietnam Engineering

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:120m2
Hoàn công:Tháng 9/2018

Case: MicroAd Vietnam Joint Stock Company

Nội dung:Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Quy mô:400m2
Hoàn công:Tháng 12/2018

Case: IRIS OHYAMA VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:100m2
Hoàn công:Tháng 11/2018

Case: ABeam Consulting (Vietnam)

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:200m2
Hoàn công:Tháng 3/2018

Case: PASONA TECH VIETNAM CO., LTD

Nội dung:Văn phòng mới【New Office】
Quy mô:90m2
Hoàn công:Tháng 11/2017

Case: CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD.

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:550m2
Hoàn công:Tháng 4/2019

Case: JAC RECRUITMENT VIETNAM

Nội dung:Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】
Quy mô:100m2
Hoàn công:Tháng 11/2018

Case: TUV RHEINLAND VIETNAM CO., LTD

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Contact / お問い合わせはこちらから

Service

/ ご依頼を受けたサービス

原状回復

1000件以上の豊富な実績をもとに、「オフィスの原状回復工事」に特化したサービスをご提案しております。
to-top