Giới thiệu dự án

Construction Case

Dự án

THE VISTA AN PHU APARTMENT

Dịch vụ : Căn hộCải tạo phòng tắmNhà ở

Quy mô:6m2
Hoàn công:Tháng 11/2023
Tên chung cư : The Vista An Phú
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

THE MINATO RESIDENCE

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:75m2
Hoàn công:Tháng 10/2023
Tên căn hộ chung cư : The Minato Residence
Địa điểm thi công : Hải Phòng

THE MINATO RESIDENCE – Simple and classic

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:74 m2
Hoàn công:Tháng 9/2022
Tên căn hộ chung cư : The Minato Residence
Địa điểm thi công : Hải Phòng

THE MINATO RESIDENCE – Simple and Acid

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:88 m2
Hoàn công:Tháng 7/2022
Tên căn hộ chung cư : The Minato Residence
Địa điểm thi công : Hải Phòng

THE MINATO RESIDENCE – Simple and Modern

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:74 m2
Hoàn công:Tháng 7/2022
Tên căn hộ chung cư : The Minato Residence
Địa điểm thi công : Hải Phòng

THE MINATO RESIDENCE – Simple and Vintage

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:72 m2
Hoàn công:Tháng 7/2022
Tên căn hộ chung cư : The Minato Residence
Địa điểm thi công : Hải Phòng

VINHOMES GOLDEN RIVER – AQUA 2

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:46 m2
Hoàn công:Tháng 6/2022
Tên tòa nhà : Vinhomes Golden River Aqua 2
Địa điểm thi công : Hồ Chí Minh

CitiEsto Apartment – A

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:50 m2
Hoàn công:Tháng 11/2021
Tên chung cư : CitiEsto Apartment
Địa điểm thi công: Hồ Chí Minh

RIVER PANORAMA APARTMENT – RP1-D

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:55 m2
Hoàn công:Tháng 11/2021
Tên chung cư : River Panorama Apartment
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

RIVER PANORAMA APARTMENT – RP1-C

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:62 m2
Hoàn công:Tháng 7/2021
Tên chung cư : River Panorama Apartment
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

RIVER PANORAMA APARTMENT – RP1-B

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:53 m2
Hoàn công:Tháng 7/2021
Tên chung cư : River Panorama Apartment
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

RIVER PANORAMA APARTMENT – RP1-A

Dịch vụ : Căn hộNhà ở

Quy mô:55 m2
Hoàn công:Tháng 4/2021
Tên chung cư : River Panorama Apartment
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

to-top