Giới thiệu dự án

Construction Example

MHI and Primetals Technologies Joint Office

Công ty: 【Tên văn phòng】MHI and Primetals Technologies Joint Office
Giới Thiệu: Di chuyển văn phòng【Office Relocation】
Thiết kế văn phòng【Office Design】
Giao hàng nội thất【Furniture Delivery】
Số Lượng: 130m2   Thời Gian: Tháng 4/2020
Lĩnh Vực:

■Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI)

Lĩnh vực kinh doanh: Thúc đẩy cải thiện sự hiện diện của nhóm thông qua các hoạt động nghiên cứu và xúc tiến thị trường (cơ sở hạ tầng xã hội, v.v.) tại Việt Nam.

Promote the improvement of group presence through market research and promotion activities (social infrastructure, etc.) in Vietnam


■Primetals Technologies APAC Region

Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển nhà máy thép, thiết kế, mua sắm, sản xuất, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Cung cấp tất cả các thiết bị, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp từ xử lý nguyên liệu thô đến quy trình sản xuất cuối cùng cho các khách hàng sản xuất thép và kim loại màu trong khu vực APAC.

Steel plant development, design, procurement, manufacturing, sales, and after-sales service. We provide all equipment, products, services, and solutions from raw material processing to the final manufacturing process for steel and non-ferrous metal manufacturing customers in the APAC region.


  URL: https://www.mhi.com/
https://www.primetals.com/jp/

関連事例

LAMPART Co., Ltd.

規模:34m2
竣工:2024年1月
ビル名: An Phú Plaza
エリア:ホーチミン

Tokyo Zairyo (Vietnam) LLC.

規模:91m2
竣工:2023年12月
ビル名:Gelex Tower
エリア:ハノイ

STARTS SERVICEOFFICE COCORO (STARTS サービスオフィスCOCORO)

規模:575m2
竣工:2023年12月
ビル名:The Nexus
エリア:ホーチミン

Toyo Logistics Co.,Ltd. Ho Chi Minh Representive Office

規模:60m2
竣工:2023年12月
ビル名:Saigon View Office
エリア:ホーチミン

Contact / お問い合わせはこちらから

Service

/ ご依頼を受けたサービス

原状回復

1000件以上の豊富な実績をもとに、「オフィスの原状回復工事」に特化したサービスをご提案しております。
to-top