Giới thiệu dự án

Construction Example

KURITA-GK VIETNAM

Công ty: KURITA-GK VIETNAM CO., LTD
Giới Thiệu: Sửa chữa văn phòng【Office Remodeling】

Phần không gian được ngăn bằng tường trượt có thể được sử dụng làm phòng họp riêng hoặc có thể làm phòng seminar khi có nhiều người.
Đây là một văn phòng hướng tới việc sử dụng không gian có khả năng thay đổi một cách hiệu quả.
Số Lượng: 50 m2   Thời Gian: Tháng 12/2018
Lĩnh Vực:

Doanh nghiệp chế tạo

Manufacturing Industry


  URL: http://www.kurita.co.th/

関連事例

LAMPART Co., Ltd.

規模:34m2
竣工:2024年1月
ビル名: An Phú Plaza
エリア:ホーチミン

Tokyo Zairyo (Vietnam) LLC.

規模:91m2
竣工:2023年12月
ビル名:Gelex Tower
エリア:ハノイ

STARTS SERVICEOFFICE COCORO (STARTS サービスオフィスCOCORO)

規模:575m2
竣工:2023年12月
ビル名:The Nexus
エリア:ホーチミン

Toyo Logistics Co.,Ltd. Ho Chi Minh Representive Office

規模:60m2
竣工:2023年12月
ビル名:Saigon View Office
エリア:ホーチミン

Contact / お問い合わせはこちらから

Service

/ ご依頼を受けたサービス

原状回復

1000件以上の豊富な実績をもとに、「オフィスの原状回復工事」に特化したサービスをご提案しております。
to-top