Giới thiệu dự án

Construction Example

ABeam Consulting (Vietnam) Co., Ltd.

Công ty: ABeam Consulting (Vietnam) Co., Ltd.
Giới Thiệu: Văn phòng mới【New Office】
Thiết kế văn phòng【Office Design】
Giao hàng nội thất【Furniture Delivery】
Số Lượng: 355m2   Thời Gian: Tháng 9/2022
Lĩnh Vực:

Tư vấn quản lý


(Tư vấn quản lý, kế hoạch chiến lược, M&A, liên minh)


Tư vấn Quy trình Kinh doanh


(Cải cách doanh nghiệp, đổi mới tổ chức, thuê ngoài)


Tư vấn CNTT


(Chiến lược CNTT, lập kế hoạch, phát triển hệ thống, giới thiệu gói, bảo trì)


Thuê ngoài


 


Management Consulting


(Management consultation, strategy plan, M&A, alliance)


Business Process Consulting


(Business reform, organizational reformation, outsourcing)


IT Consulting


(IT strategy, planning, system development, package introductions, maintenance)


Outsourcing


  URL: https://www.abeam.com/jp/ja

Các trường hợp liên quan

ICD VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY

Quy mô:135m2
Hoàn công:Tháng 9/2023
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

PLANTEC ARCHITECTS COMPANY LIMITED

Quy mô:200m2
Hoàn công:Tháng 7/2023
Tên tòa nhà: Zen Plaza Building
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

TO SOLUTIONS VIETNAM CO.,LTD

Quy mô:185m2
Hoàn công:Tháng 9/2023
Tên tòa nhà: Halo Building
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

KEWPIE VIETNAM CO., LTD

Quy mô:526m2
Hoàn công:Tháng 9/2023
Tên tòa nhà: Halo Building
Chi nhánh thi công: Hồ Chí Minh

Contact / お問い合わせはこちらから

Service

/ ご依頼を受けたサービス

原状回復

1000件以上の豊富な実績をもとに、「オフィスの原状回復工事」に特化したサービスをご提案しております。
to-top